Η φυσικοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσικοθεραπευτή για θεραπευτικούς σκοπούς.

Ergon Technique 3

Απευθύνεται σε:

 • Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος
 • Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος
 • Παθήσεις του νευρικού συστήματος
 • Παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος
 • Νευρολογικά προβλήματα παιδιών, συγγενούς αιτιολογίας
 • Στην φροντίδα και αντιμετώπιση προβλημάτων ασθενών στην Μ.Ε.Θ
 • Προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά προβλήματα
Manual Therapy 2

Βασικοί στόχοι αποτελούν:

 • Η αντιμετώπιση του οξύ και χρόνιου πόνου
 • Η βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων
 • Η βελτίωση της λειτουργικής αποκατάστασης και αυτοεξυπηρέτησης όταν και όπου αυτές έχουν διαταραχθεί
 • Η όσο το δυνατό συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές επαγγελματικές, κοινωνικές, οικογενειακές και άλλες δραστηριότητες που εκτελούσε ο εκάστοτε ασθενής