Το κέντρο μας ιδρύθηκε το 1990 από τον Μιχάλη Τσινάρη, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα ΤΕΦΑΑ και ακολούθως της Ανώτατης Σχολής Φυσικοθεραπείας. H αγάπη και αφοσίωση για τον άνθρωπο και την τεκμηριωμένη φυσικοθεραπευτική πρακτική οδήγησε στην ίδρυση αυτού του πρότυπου κέντρου φυσικοθεραπείας που βασίζεται σε δύο βασικές αρχές, την επιστημονική τεκμηρίωση και την εξατομίκευση του πλάνου θεραπείας αναλόγως τις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου.

Στόχος μας είναι η συνεχής εξέλιξη και ενημέρωση που μας δίνουν το έναυσμα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής προσέγγισης, από την αξιολόγηση, την αντιμετώπιση έως και την πλήρη αποκατάσταση του ασθενή. Βασικά κριτήρια της ολιστικής μας προσέγγισης αποτελούν η ταχύτητα στην αποκατάσταση, η ακρίβεια στην παρέμβαση και ο ρυθμός στην ζωή ξανά. Η επιστημονική ομάδα του Tsinaris Physio Center διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, διασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και απόλυτου σεβασμού προς τον ασθενή.

Διαθέτουμε πρωτοποριακό εξοπλισμό, σύγχρονα μηχανήματα, όλα τα απαραίτητα όργανα γυμναστικής και καινοτόμα πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης για τις απαιτήσεις κάθε εξειδικευμένου και ιδιότυπου προγράμματος αποκατάστασης. Κατά την προσέλευση στο χώρο μας ξεκινάμε με την λήψη ιστορικού και την αξιολόγηση, συνεχίζουμε με την δημιουργία του εξατομικευμένου για το κάθε ασθενή πλάνου θεραπείας, στοχεύοντας στο τελικό στόχο, την αποκατάσταση. Τέλος, δίνονται απαραίτητες οδηγίες για εργονομικές παρεμβάσεις με στόχο την σωστή αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι καθώς επίσης εκπαιδεύεται και ο ασθενής στη διαδικασία της πρόληψης έτσι ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον αφού η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία.