Το Manual Therapy αποτελεί μια ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς και είναι ένα εξειδικευμένο κομμάτι της Φυσικοθεραπείας που αφορά την αξιολόγηση και τη θεραπεία σε πληθώρα μυοσκελετικών και ορθοπεδικών προβλημάτων. Περιέχει ειδικές τεχνικές κινητοποίησης δια χειρών του θεραπευτή (χειροθεραπεία) με στόχο την:

  • Άμεση μείωση του πόνου
  • Βελτίωση της κινητικότητας, της σταθερότητας και του εύρους κίνησης μιας άρθρωσης
  • Βελτίωση των συσταλτών και μη συσταλτών στοιχείων
  • Βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενή

Κύριες εφαρμογές:

  • Αυχενικό σύνδρομο
  • Οσφυαλγία
  • Τενοντοπάθειες
  • Οστεοαρθρίτιδα
  • Μυϊκοί πόνοι
  • Μετεγχειρητικά κατάγματα

Το Manual Therapy στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές, στον κλινικό συλλογισμό (clinical reasoning) και στην αποδεδειγμένη επιστημονική πρακτική (evidence based practice). Μέσω του κλινικού συλλογισμού, ο φυσικοθεραπευτής επιλέγει την κατάλληλη ανά περίπτωση αξιολογητική ή θεραπευτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει και βασιζόμενος σε αποδεδειγμένες επιστημονικές πρακτικές, με τη χρήση εξειδικευμένων κινήσεων των χεριών εφαρμόζει εξειδικευμένες και εντοπισμένες τεχνικές, θεραπευτικές ασκήσεις και χειρισμούς με αποδεδειγμένη κλινική εφαρμογή. Μπορεί να είναι υψηλής ταχύτητας και μικρού εύρους κίνησης τεχνικές, ή αργής ταχύτητας και μεγαλύτερου εύρους κίνησης τεχνικές.

Ο κυρίαρχος μηχανισμός δράσης της Χειροθεραπείας στο ανθρώπινο σώμα είναι νευροφυσιολογικός, αφορά δηλαδή στην αλληλεπίδραση του νευρολογικού μας συστήματος με το σώμα.

Η ειδοποιός διαφορά του  ΜΤ από τις άλλες μορφές θεραπείας είναι η έμφαση στην αναζήτηση και αποκατάσταση της αιτίας που προκαλεί τη δυσλειτουργία.

Είναι μια θεραπεία απόλυτα ασφαλής, χωρίς παρενέργειες και με άμεσα αποτελέσματα.