Η Kinetic Flossing αποτελεί μια κλινικά τεκμηριωμένη τεχνική ταχύτερης αποκατάστασης μυοσκελετικών παθήσεων και εξειδικευμένων αθλητικών κακώσεων οξείας και χρόνιας τυπολογίας. Περιλαμβάνει την θεραπευτική εφαρμογή ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης, με τη χρήση ενός ειδικού ελαστικού ιμάντα, η οποία συνδυάζεται με κινητοποίηση και άσκηση υπομέγιστης αντίστασης.

Kinetic Flossing 3

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

  • Μείωση πόνου, μυϊκού τόνου και σπασμού
  • Βελτίωση εύρους τροχιάς των αρθρώσεων
  • Προαγωγή και επιτάχυνση της επούλωσης
  • Περιορισμός και κινητοποίηση οιδημάτων, αιματωμάτων
  • Βελτίωση αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας
  • Προώθηση μυϊκής υπερτροφίας και αύξηση μυϊκής δύναμης
  • Επανεκπαίδευση λειτουργικών κινητικών πατέντων
  • Κινητοποίηση νευρικού ιστού

Το μεγάλο λειτουργικό πλεονέκτημα της τεχνικής Kinetic Flossing είναι ότι μπορεί να εκτελείται σε συνδυασμό με συγκεκριμένες θεραπευτικές τεχνικές όπως παθητική ή ενεργητική κινητοποίηση, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων και εξειδικευμένες θεραπευτικές ασκήσεις.

Kinetic Flossing 2
Kinetic Flossing 1