Με τον όρο φυσικά μέσα περιγράφονται οι μορφές ενέργειας ή τα φυσικά υλικά που όταν εφαρμοστούν στον ανθρώπινο οργανισμό προκαλούν διάφορες αντιδράσεις. Τέτοια μέσα είναι το θερμό, το ψυχρό, η πίεση, ο ήχος, ο ηλεκτρομαγνητισμός και ο ηλεκτρισμός.

Στα φυσικά μέσα που χρησιμοποιούνται συγκαταλέγονται μηχανήματα τα οποία έχουν ως απώτερο σκοπό τη μείωση του πόνου, του οιδήματος και τη προώθηση της επουλωτικής διαδικασίας. Έτσι, λοιπόν, τα φυσικά μέσα που χρησιμοποιούνται έχουν σκοπό να αποτελέσουν τη βάση για τη διευκόλυνση της επίτευξης του θεραπευτικού σχήματος.

Σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία ανήκουν:

  • Ηλεκτροθεραπεία
  • Υπέρηχος
  • Laser
  • Διαθερμία Βραχέων Κυμάτων
  • Δινόλουτρο
  • Παραφινόλουτρο
  • Μαγνητικά πεδία